Gezond blijven

Hulp van uw partner, een mantelzorger of vrijwilliger

Als persoonlijke verzorging u moeite kost, dan kunt u misschien hulp krijgen van uw partner of anderen. Ook bij uw verpleging kan uw partner helpen.

Wat kan iemand voor u doen?

Allereerst kunt u zelf bedenken waar u hulp bij nodig heeft en of u zich er prettig bij voelt dat uw partner of familielid dat doet. Want het is natuurlijk heel persoonlijk.

Vrijwillige hulp

De vrijwilliger helpt mensen met een ziekte of beperking en hun mantelzorgers. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld helpen in huis, maar ook iemand opzoeken om samen iets leuks te doen. Voor meer informatie kunt u kijken bij vrijwilliger nodig.

Professionele hulp

Kunt u, om wat voor reden dan ook, niet meer voor uzelf zorgen? En kunt u niet genoeg hulp krijgen van mensen uit uw naaste omgeving? U kunt dan eventueel hulp krijgen van de thuiszorg. Vaak is dit wijkverpleging, die verzorging en verpleging combineert. Een andere vorm van thuiszorg is alleen gericht op hulp bij persoonlijke verzorging. Dit heet ook wel begeleiding. Wanneer u dit wil aanvragen kunt u contact opnemen met het Zorgloket.

Zie ook