Gezond blijven

Tips om uzelf te verzorgen

Nagels knippen

Kunt u uw handen niet goed gebruiken? U kunt eens kijken of u een handiger nagelschaartje kunt vinden bij de drogist, huishoudwinkel of thuiszorgwinkel. Er bestaan bijvoorbeeld nagelscharen met een tafelklem en vijlen met zuignappen. Zo blijft de schaar of klem goed op zijn plek tijdens het gebruik.

U kunt ook af en toe naar de manicure of naar de pedicure gaan, voor de verzorging van uw handen en voeten. De pedicure kan ook aan huis komen.

Naar het toilet

Bent u niet zo goed ter been, of beperkt in uw bewegingen, dan kan het lastig zijn om naar het toilet te gaan. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • een verhoogd toilet
  • steunbeugels
  • een toiletbrilverhoger.

U kunt deze, eventueel met hulp van anderen, kopen bij de bouwmarkt of thuiszorgwinkel. Kijk voor een overzicht van toilethulpmiddelen op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Op Samenbeterthuis.nl vindt u meer informatie over naar het toilet gaan met hulpmiddelen (inclusief instructievideo’s). Op deze website staat ook uitleg over hoe anderen u kunnen helpen bij toiletbezoek.

Urineverlies

Als u ongewild urine verliest, kan het zijn dat u last heeft van incontinentie voor urine. Het kan bijvoorbeeld optreden wanneer u moet niezen of lachen, of wanneer u niet op tijd het toilet bereikt. Het kan ook zijn dat u aandrang krijgt en de plas niet meer op kunt houden.

Urine-incontinentie is vervelend. Het kan zijn dat u zich schaamt en hierom geen hulp durft te zoeken. Toch kunt u er beter mee naar de huisarts gaan. Uw huisarts kan onderzoeken om welke vorm van urine-incontinentie het gaat en bekijkt wat u er aan kunt doen.

Hulp bij het verplaatsen

Heeft u moeite met het verplaatsen van lig- naar zithouding, of met het in en uit bed, rolstoel of bad stappen? Ook hier zijn hulpmiddelen voor. Uw naaste kan u misschien ook helpen, eventueel met hulpmiddelen erbij. Meer informatie is te vinden op Samenbeterthuis.nl.

Tillen is zwaar voor de rug. Let erop dat degene die u helpt, een goede houding en tiltechniek heeft. Meer informatie voor tillende mantelzorgers is te vinden op de website Ledenvereniging.nl.

Aan- en uitkleden

Heeft u moeite met aan- en uitkleden? Bekijk de tips om dit makkelijker te maken.

Hulpmiddelen: lenen of kopen

Veel hulpmiddelen kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel, andere kunt u opzoeken via de Hulpmiddelenwijzer en zelf kopen.

Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar vraagt u ook aan uw eigen zorgverzekeraar welke hulpmiddelen er zijn en worden vergoed.

Vrijwillige hulp

De vrijwilliger helpt mensen met een ziekte of beperking en hun mantelzorgers. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld helpen in huis, maar ook iemand opzoeken om samen iets leuks te doen. Voor meer informatie kunt u kijken bij vrijwilliger nodig.

Professionele hulp

Kunt u, om wat voor reden dan ook, niet meer voor uzelf zorgen? En kunt u niet genoeg hulp krijgen van mensen uit uw naaste omgeving? U kunt dan eventueel hulp krijgen van de thuiszorg. Vaak is dit wijkverpleging, die verzorging en verpleging combineert. Een andere vorm van thuiszorg is alleen gericht op hulp bij persoonlijke verzorging. Dit heet ook wel begeleiding. Wanneer u dit wil aanvragen kunt u contact opnemen met het Zorgloket.