Heb je ondersteuning nodig of heb je vragen over opgroeien en opvoeden? Neem dan contact op met het Ondersteuningsteam (OT).

Aanvragen jeugdhulp

Wanneer je specialistische jeugdhulp wilt aanvragen kun je contact opnemen met de jeugdconsulent van de gemeente. Samen met de consulent kijk je naar de best passende oplossing voor de problemen die thuis spelen.

Verwijzing van een arts

Een huisarts, jeugdarts of specialist kan ook doorverwijzen voor jeugdhulp. De jeugdconsulent kan je helpen de benodigde jeugdhulp te regelen. Is er zorg nodig van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente? Bespreek dan met de jeugdconsulent of de zorg ingekocht kan worden met een pgb (persoonsgebonden budget).

Cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan je helpen bij de contacten met de gemeente. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van keuzes of het formuleren van je vragen. Als je wilt kan de cliëntondersteuner ook aanwezig zijn bij het gesprek met de jeugdconsulent.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen, hulp voor jeugdigen met psychische problemen of pleegzorg.

Een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, staat op Rijksoverheid.nl. Om te weten wat de mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie zijn, kun je contact opnemen met de jeugdconsulent van de gemeente.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar heeft daarover afspraken gemaakt met organisaties voor jeugd- en opvoedhulp.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Soms valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet. Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Wil je weten welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan je kind? Leg je vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket. Of informeer bij het zorgloket van de gemeente.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod