Opvoeding en gezin

Toegang specialistische jeugdhulp

Heb je ondersteuning nodig of heb je vragen over opgroeien en opvoeden? Neem dan contact op met het Ondersteuningsteam of een jeugdconsulent van het Zorgloket . Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán soms doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

Aanvragen jeugdhulp

Wanneer je gespecialiseerde jeugdhulp wilt aanvragen kun je contact opnemen met het Zorgloket. Samen met de De medewerker van het Zorgloket wordt er gezocht naar de best passende oplossingen voor de problemen die thuis spelen.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Het hoeft dan niet meer geregeld te worden via de gemeente. Je kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, neem dan contact op met het Zorgloket. Mogelijk kan deze zorg inkgekocht worden met een pgb.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, staat op Rijksoverheid.nl. Om te weten wat de mogelijkheden van hulp in een persoonlijke situatie is kun je contact opnemen met het Zorgloket.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Wil je weten welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan je kind? Leg je vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om ouder en kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet ouder en kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Cliëntondersteuning

Bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp kun je ondersteuning vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en kan helpen om de weg te vinden in zorg en hulp.