Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Voor kinderen met een ziekte, beperking, leerprobleem of gedragsproblemen betekent dat vaak dat ze extra ondersteuning krijgen op school. Dit is mogelijk op het speciaal onderwijs, maar ook op gewone scholen.

Onderwijs op maat

Nederland werkt met passend onderwijs. Dat betekent dat gewone scholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om aan alle kinderen een passende plek te geven. De school heeft een zorgplicht: meldt u uw kind aan, dan helpt de school u om een plek voor uw kind te vinden. Ook als de school zelf niet de juiste ondersteuning kan bieden en er naar een andere school gezocht moet worden.

Daarnaast is er het speciaal onderwijs, voor kinderen die daar beter op hun plek zijn. Op het speciaal onderwijs is meer ondersteuning mogelijk. De klassen zijn kleiner en er is veel aandacht en tijd voor uw kind.

Overzicht van scholen

Onder de kop Organisaties vindt u een overzicht van scholen in en rond Aalten.

Een school kiezen

U kunt zelf bepalen of u uw kind wilt aanmelden op een gewone school of op een school voor speciaal onderwijs. Meer over het kiezen van een school.

Uw kind aanmelden

U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Loopt u tegen problemen aan bij het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind? Dan kunt u advies vragen aan een onderwijsconsulent. Dat is een onafhankelijke deskundige die veel weet over onderwijs aan kinderen met een beperking, ziekte of leerprobleem. Kijk voor meer informatie op de website Onderwijsconsulenten.nl.

Leerlingenvervoer

Als de school te ver weg is of als uw kind een beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school toe kan gaan, kan hij of zij mee met het leerlingenvervoer van de gemeente.

Organisaties

Basisonderwijs

Basisschool Barlo

 0543-45 12 36 cbsbarlo.nlMarkerinkdijk 187122RKAALTEN

Basisschool Sint Liborius

 0315-65 56 67 sintliboriusschool.nlMaurits Prinsstraat 257091CVDINXPERLO

Basisschool De Triangel Laag

 0543-47 38 38 triangelaalten.nlDalweg 187122BCAALTEN

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Nieuw Hessen

 0543-47 32 14 nieuwhessen.nlHessenweg 47121MGAALTEN

Nieuw Hessen

Hessenweg 47121MGAALTEN

Hamalandschool

 hamalandschool.nlvan Ostadestraat 177131VBLICHTENVOORDE

Voortgezet onderwijs

Christelijk College Schaersvoorde locatie...

 0543-49 11 11 schaersvoorde.nlSlingelaan 287122AWAALTEN

Christelijk College Schaersvoorde Locatie...

 0315-65 17 64 schaersvoorde.nlEuropastraat 67091XCDINXPERLO

Christelijk College Schaersvoorde locatie...

 0543-49 14 00 schaersvoorde.nlLandbouwstraat 17122VMAALTEN

Vergelijk hulpaanbod