Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Clusters speciaal onderwijs

Het primair en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een handicap is verdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn.
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
  • Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen.

Sbo-scholen

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen. Dit is officieel geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Hier zitten kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of een leerachterstand, en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen op deze scholen mogen langer doen over dezelfde leerstof.

Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Overzicht van scholen voor speciaal onderwijs

Een lijst van scholen die speciaal onderwijs bieden in de omgeving van Aalten vindt u onder de kop Organisaties.

Organisaties

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Nieuw Hessen

 0543-47 32 14 nieuwhessen.nlHessenweg 47121MGAALTEN

Nieuw Hessen

Hessenweg 47121MGAALTEN

Hamalandschool

 hamalandschool.nlvan Ostadestraat 177131VBLICHTENVOORDE

Vergelijk hulpaanbod