Voor kinderen met een beperking, die niet naar school kunnen gaan, is vaak speciale dagopvang nodig.

Een kind kan naar:

  • Reguliere kinderopvang
  • Een dagbestedingscentrum of zorgboerderij
  • Een medisch kinderdagverblijf (MKD)
  • Een kinderdagcentrum (KDC) of orthopedagogisch dagcentrum

Voor meer informatie of om dit te regelen kun je terecht bij het Ondersteuningsteam in de gemeente Aalten.

Reguliere kinderopvang

Sommige organisaties vangen kinderen met een beperking én kinderen zonder beperking op. Dit heeft voordelen. De opvang is bijvoorbeeld vaak dichter bij huis.

Bij de kinderopvang organisaties in de buurt kan nagevraagd worden of een kind welkom is. Let wel: het is toegestaan voor reguliere kinderopvang om kinderen met een beperking te weigeren.

Dagbesteding

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd van een kind. Dit kan zelf georganiseerd worden of met behulp van vrijwilligers. Het kan ook plaatsvinden bij een dagbestedingscentrum waar een kind naartoe gaat om dagactiviteiten te doen. Zo leert een kind hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Een kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken.

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. In de gemeente Aalten zijn een aantal zorgboerderijen te vinden. Een kind helpt daar mee met het verzorgen van de dieren of met het tuinieren.

Dagcentrum

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige handicap zijn er kinderdagcentra (KDC). Dit heet ook wel een 'orthopedagogisch dagcentrum' of kinderdienstencentrum.

In het kinderdagcentrum verblijven kinderen overdag. Ze krijgen er activiteiten aangeboden die aansluiten op hun mogelijkheden. Denk maar aan snoezelen, muziek, knutselen, buiten zijn. Afhankelijk van de beperking van een kind kunnen medewerkers van een kinderdagcentrum een kind leren zelfstandiger te worden. Bijvoorbeeld bij het eten en het aan- en uitkleden.

Medisch kinderdagverblijf

Kinderen van ongeveer 2 maanden tot 7 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand kunnen terecht op een medisch kinderdagverblijf (MKD).

Het doel van het verblijf in een MKD is uit te zoeken wat er met een kind aan de hand is. De vertraagde ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld een handicap of ziekte, spanningen in het gezin, of een stoornis, zoals ADHD of autisme. De oorzaak kan op het MKD worden vastgesteld. Daarna wordt een behandelplan gemaakt. Kinderen blijven gemiddeld een jaar op een MKD. Daarna gaan ze naar een gewone school of het speciaal onderwijs.

Sommige kinderen gaan enkele dagdelen per week naar een MKD, anderen de hele week. In sommige medisch kinderdagverblijven kunnen kinderen ook tijdelijk wonen.

Behandeling, verzorging en verpleging tijdens de dagopvang

In zowel het MKD als het kinderdagcentrum werken verschillende hulpverleners en behandelaars die een kind verder kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Een kind kan bijvoorbeeld hulp krijgen van een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en orthopedagoog. Heeft een kind verpleging nodig, dan is dit ook voorhanden.

Je kunt zelf ook terecht bij de medewerkers van het MKD of kinderdagcentrum voor adviezen en tips over de opvoeding van een kind.

Opvang buiten schooltijd of in het weekend

Kinderdagcentra bieden vaak ook dagopvang aan buiten schooltijden en in het weekend. Soms kunnen kinderen die van het speciaal onderwijs komen, daar ook terecht. Voor weekendopvang kan er ook gekeken worden naar een logeerhuis waar een kind af en toe heengaat.

Jeugdhulp aanvragen

De dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van een kind worden vergoed door de Jeugdwet. Om dit te regelen kun je terecht bij het Ondersteuningsteam in de gemeente Aalten.

De zorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt alleen als een kind blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft.

Organisaties

Zorgboerderij voor kinderen met een beperking

Zorgboerderij De Neeth

 deneeth.nlNijhofsweg 57122PZAalten

Zorgboerderij Rutgers

 0543-46 19 99 activiteitenboerderij-rutgers.nlKoopdieksken 37122LZAalten

Zorgboerderij 't Grievink

 0543-46 19 44 boerderijtgrievink.nlSondernweg 157122LMAALTEN

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod