Misschien zoek je een plek waar een kind kan logeren, zodat je er even tussenuit kan. Logeeropvang heet ook wel kortdurend verblijf of deeltijdopvang.

Logeerhuis

Er zijn logeerhuizen voor verschillende groepen, bijvoorbeeld voor kinderen met:

  • een vorm van autisme (ASS);
  • een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • een meervoudige handicap.

Een kind kan daar terecht voor een paar dagen. Soms kan een kind met een verstandelijke beperking in het weekend terecht in een woonvorm of jeugdhulpinstelling waarvan de vaste bewoners in het weekend naar huis gaan. Kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen logeren in een kinderhospice.

Zorg- en logeerboerderijen

Sommige zorgboerderijen bieden de mogelijkheid voor een kort verblijf voor kinderen met een handicap.

Logeren

Een kind kan ook een weekend bij een logeergezin logeren.

Kijk ook eens in je eigen netwerk. Misschien zijn er wel mensen die het leuk zouden vinden om uw kind af en toe een weekend op te vangen, zoals goede vrienden of familie.

Vergoeding en het regelen van logeeropvang voor je kind

Logeeropvang is een vorm van jeugdhulp. Je kunt contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Aalten om de mogelijkheden te bespreken.

Woont je kind thuis met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan valt logeeropvang onder de Wlz. Je kunt contact opnemen met het zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken. Het zorgkantoor kan ook helpen om een zorgaanbieder uit te kiezen.

Logeeropvang boven de 18

Kijk voor meer informatie bij logeeropvang.

Hulpaanbod

Logeeropvang bij jeugdhulpinstelling

Logeerhuis

Kinderen die komen logeren in het 'logeerhuis', komen even bij ons...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod