Soms is het niet mogelijk dat een kind thuis blijft wonen. Jouw kind kan dan (tijdelijk) terecht in een pleeggezin, een jeugdzorginstelling of een instelling voor gehandicaptenzorg. Er zijn verschillende woonmogelijkheden waar uw kind korte of langere tijd kan verblijven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het zorgloket of het ondersteuningsteam.

Pleeggezin

In een pleeggezin woont een kind voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Pleegouders zijn mensen die een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen. Soms is de pleegzorg maar voor een korte periode nodig. Maar het kan ook langer duren. Het kan ook dat een kind in deeltijdpleegzorg woont. Het gaat dan bijvoorbeeld alleen in de weekenden en vakanties naar het pleeggezin.

Leef- of behandelgroep

In een leef- of behandelgroep krijgen de kinderen en jongeren 24-uur per dag begeleiding en ondersteuning. In deze stabiele omgeving kunnen ze tot rust komen en zich ontwikkelen.

Wanneer de situatie is verbeterd wordt er gekeken of het kind weer naar huis kan of kan doorstromen naar een andere woonvorm. Het is ook mogelijk dat een kind deels in de instelling woont en deels thuis.

Gezinshuis

Een gezinshuis is een woonvorm die zoveel mogelijk lijkt op een echt gezin. Gezinshuizen zijn kleinschalig en hebben een huiselijke sfeer. Er zijn twee gezinsouders, vaak een echtpaar, en er wonen meestal 3 tot 6 kinderen in het gezinshuis. Dit biedt een stabiele omgeving met veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Kortdurende opvang

Misschien zoek je een plek waar een kind enkele weken of maanden kan wonen. Bijvoorbeeld als een kind wacht op een plek in een instelling. Er zijn gehandicapteninstellingen die hiervoor kortdurende opvang bieden. Soms heet dit een kortverblijfhuis. Hier is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Een kind woont er en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft.

Crisisopvang

Wordt de zorg voor een kind thuis te veel en is er snel een oplossing nodig? Dan kan een kind terecht in de crisisopvang. Een kind gaat dan een tijdje in een crisispleeggezin of in een kortverblijfhuis wonen. Meestal duurt de crisisopvang 2 tot 6 weken.

Neem hiervoor contact op met het Ondersteuningsteam van de gemeente Aalten, de jeugdhulp of een huisarts. Zij kunnen doorverwijzen naar crisisopvang.

Organisaties

Gehandicaptenzorg

Estinea Aalten

 088-49 50 210 estinea.nlPolstraat 27121DHAalten

Estinea Hulp bij opvoeden en opgroeien in...

 estinea.nlHerenstraat 2487121DAAalten

Estinea Werk en Activiteiten-De Hoven Aalten

 088-49 50 330 estinea.nlDe Hoven 97122BJAalten

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod