Voor kinderen met een meervoudige beperking zijn verschillende behandelingen, therapieën en trainingen mogelijk, afhankelijk van de beperkingen en mogelijkheden van een kind.

Hieronder zijn een aantal therapieën kort uitgelegd. Voor meer informatie kun je terecht bij de arts of specialist van het kind.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Ergotherapie

Ergotherapie is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Er zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten.

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken en kauwen bij baby's, kinderen en volwassenen.

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck helpt mensen om hun lichaam beter te gebruiken. Het richt zich op beweging en vaardigheden. Een kinderoefentherapeut kan kinderen met motorische problemen helpen om spelenderwijs beter te bewegen.

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam en heet ook wel ‘creatieve therapie’. Het is therapie door te doen, bijvoorbeeld door te bewegen, te voelen, te spelen, te dansen of te zingen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met psychosociale problemen, dus niet alleen voor kinderen met een beperking. Speltherapie kan helpen bij emotionele problemen, bij het verwerken van traumatische ervaringen of bij sociale problemen.

Haptotherapie

Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven in het dagelijks leven. Haptotherapie is erop gericht mensen in contact te brengen met hun gevoel. Het gaat dan bijv. over voelen, tasten, aanraken en contact met andere mensen. Kinderen met een beperking maken vaak op een andere manier contact dan we gewend zijn. Een haptotherapeut kan helpen om het contact met jouw kind te verbeteren. Aanraken met de handen is daarbij belangrijk, omdat het de meest directe vorm van communicatie is.

Er zijn gespecialiseerde haptotherapeuten. Haptonomie kan ook worden ingezet door andere behandelaren. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt.

Behandelingen en therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking

Er zijn veel verschillende behandelmethoden, therapieën en ontspanningsmethoden waar jouw kind iets aan kan hebben. Op de website van Bosk vindt je een overzicht van mogelijkheden. De website van Bosk is nog niet helemaal gevuld; een vollediger overzicht vindt je in het ouderhandboek MCG, dat je via de website van Bosk kandownloaden.

Je kan ook de algemene tips over behandeling en therapie voor kinderen met een meervoudige beperking van Bosk eens lezen.

Door een hulpverlener of zelf doen

Veel therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking kunnen gegeven worden door bijv. een fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of andere hulpverlener. Voor sommige behandelmethodes kan je ook zelf een cursus volgen, zodat je de behandeling kunt combineren met de dagelijkse verzorging thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Saito Ritmiek en Shantalamassage. Je kunt eens navragen bij uw arts of therapeut of zij hiervoor nog tips hebben.

Vergelijk hulpaanbod