Vervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Soort vervoer

Het kan zijn dat de gemeente vervoer voor uw kind regelt, bijvoorbeeld door middel van een taxibusje of schoolbus. De gemeente kan ook een vergoeding geven voor vervoerskosten, bijvoorbeeld voor halen en brengen met de auto of reizen met het openbaar vervoer. Het hangt van de situatie van uw kind af wat er mogelijk is.

Leerlingenvervoer in Aalten

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op de website van uw gemeente kunt u meer over de vergoeding en de aanvraag lezen.

Zelfstandig leren reizen

Met een goede voorbereiding, training en samen oefenen is het voor sommige kinderen mogelijk om toch zelfstandig te reizen. Gemeente Aalten heeft daarover afspraken gemaakt met MEE.

Zelfstandig kunnen reizen zorgt voor meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Gewoon meedoen, ook in het verkeer. Een consulent van MEE bespreekt de reisvraag, de mogelijkheden en de motivatie om zelfstandig te leren reizen. Vervolgens helpt de consulent met het opstellen van het reisplan en het zoeken naar een geschikt reismaatje om mee te oefenen. Dit kan een familielid, kennis of een vrijwilliger zijn. Het reismaatje krijgt deskundige ondersteuning van de consulent van MEE. Het oefenen gaat aan de hand van het reisplan en duurt maximaal 12 weken.