Werk, geld en uitkering

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Regelingen van de gemeente

Gemeente Aalten heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende regelingen.

Op de website van de gemeente Aalten vindt u meer informatie over de regelingen in uw gemeente.

Gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Meedoenregeling

De gemeente wil sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten onder inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum stimuleren. Daarvoor is er de Meedoenregeling. U kunt dan denken aan:

Extra financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen

Ieder kind moet, net als vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten, mee kunnen doen aan activiteiten op school of in de vrije tijd. Ze moeten kunnen sporten, een hobby uitoefenen en de kans krijgen zich te ontwikkelen. U kunt daarom voor kinderen een aantal extra vergoedingen aanvragen bij de gemeente Aalten. U komt in aanmerking voor de vergoedingen uit het Kindpakket als uw inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum en u geen of weinig vermogen heeft. Naast vergoedingen uit het Kindpakket kunt u voor uw kind(eren) ook de Meedoenregeling aanvragen.

LET OP: Als uw inkomen hoger is dan 120% van het sociaal minimum komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Informeer bij de gemeente of dit ook voor u geldt.

Vergoeding kosten zwemlessen

Water is overal om ons heen en een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het is dus belangrijk dat kinderen leren zwemmen. De kosten voor zwemlessen zijn echter hoog. Daarom kunt u bij de gemeente Aalten voor uw kind(eren) een vergoeding van de kosten aanvragen voor het behalen van het zwemdiploma A.

Tegemoetkoming sporten

Ieder kin moet kunnen sporten. Clubcontributie of de aanschaf van sportkleding of sportattributen mogen geen belemmering zijn. Voor een tegemoetkoming in deze kosten heeft de gemeente Aalten afspraken gemaakt met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alleen professionals van school of zorgverlening kunnen de tegemoetkoming aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor educatie en schoolgerelateerde activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een fiets en regenkleding bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, aanschaf van een computer, aanschaf van sportkleding en een schooltas, maar ook om de ouderbiijdrage voor schoolreisjes en andere buitenschoolse activiteiten. De maximale bijdrage is € 300 per kind per schooljaar. Overleg voordat u een aankoop doet met de gemeente of en in welk schooljaar de kosten worden vergoed. De gemeente kan vragen om bewijs (bonnetjes) van de kosten.

Tegemoetkoming studiekosten MBO

De kosten voor leermiddelen op het MBO verschillen per opleiding, maar liggen meestal tussen de € 500 en € 1.000 per jaar. Dat is veel geld. Het mag echter geen reden zijn een kind de opleiding niet te laten volgen. Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar op het MBO, die door de hoge kosten financieel in de problemen dreigen te komen, kunnen bij de gemeente Aalten een verzoek voor financiële ondersteuning indienen. Toekenning is afhankelijk van de situatie en altijd maatwerk. De bijdrage is maximaal € 375 per kind per schooljaar.

Meer informatie en aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen (Kindpakket)? Of heeft u daar vragen over. Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket.

Regelingen voor zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

  • Heeft u een laag inkomen (lager dan 110% van het sociaal minimum), dan kunt u via de gemeente Aalten een collectieve zorgverzekering afsluiten.
  • Informeer bij de gemeente of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding van uw eigen risico zorgkosten. De eerste € 100 van het verplichte eigen risico van € 385 betaalt u altijd zelf. Van de resterende € 285 vergoed de gemeente Aalten maximaal 50% (dus € 142,50 vergoeding per persoon).
  • Bij hoge zorgkosten kunt u ook een beroep doen op de Bijzondere bijstand zorgkosten. Zie uitleg hieronder.
  • Misschien heeft u recht op een tegemoetkoming of dubbele kinderbijslag.
  • Kijk ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen om meerkosten te compenseren.

Bijzondere bijstand zorgkosten

Heeft u extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte of een beperking? Dan vergoedt de gemeente Aalten die volledig als uw inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Bij het vaststellen van uw vermogen houden we geen rekening met de waarde van een eigen woning. Bij een hoger inkomen worden uw extra zorgkosten mogelijk gedeeltelijk vergoed. Op pagina 9 van de folder 'Financiële regelingen en voorzieningen in 2019 voor inwoners met een smalle beurs' vindt u enkele rekenvoorbeelden.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn kosten die u moet maken en die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld van een verzekering. Het gaat hier niet om zorgkosten in verband met (langdurige) ziekte of een beperking. Die kunt u vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand zorgkosten.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen van de gemeente.

Zie ook