Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? Vraag om hulp en wacht daarmee niet te lang. Een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Wanneer u langer wacht wordt de kans groter dat uw schulden oplopen, waarmee de kans op een (eenvoudige) oplossing moeilijker wordt.

Hulp op maat

De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. De consulent Schuldhulpverlening bespreekt, tijdens een eerste gesprek, uw financiële situatie met u. Uw inkomsten, uitgaven en schulden worden daarbij in kaart gebracht. Dit gesprek is vrijblijvend.

Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek bespreekt u samen de mogelijkheden voor een eventuele oplossing.

Schuldregeling treffen

Als blijkt dat tips en coaching niet voldoende zijn om uit de schulden te komen, dan kunnen de schuldhulpverleners u helpen door een regeling te treffen met uw schuldeisers.

De mensen van de schuldhulpverlening bekijken eerst de hoogte van uw schulden en uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Ze bekijken ook hoeveel geld u elke maand nodig heeft om van te leven. Daarna proberen ze tot een regeling te komen met uw schuldeisers. Dit heet de minnelijke schuldregeling. Zo’n hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Budgetbeheer

Soms is het nodig dat hulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand krijgt u een deel van uw inkomen om boodschappen van te doen. Dit heet budgetbeheer.

Contact over hulp bij schulden

Neem contact op met uw gemeente om schuldhulpverlening te vragen.

Het kan ook gebeuren dat de gemeente u schuldhulp aanbiedt, zonder dat u zich heeft aangemeld. Dit kan gebeuren als u achterloopt met het betalen van bepaalde vaste lasten. Uw woningverhuurder, zorgverzekeraar en energieleverancier moeten betalingsachterstanden melden bij de gemeente, zodat de gemeente u hulp kan aanbieden.

Wachttijd en spoedgevallen

Meldt u zich voor schuldhulp, dan kunt u uiterlijk binnen 4 weken terecht voor een eerste gesprek. Komt u door uw schulden meteen in grote problemen? Dan moet de schuldhulpverlener van de gemeente u al binnen 3 dagen na uw melding helpen. Dit geldt als:

Kredietbank of maatschappelijk werk

U kunt ook terecht bij Stadsbank Oost Nederland of het maatschappelijk werk voor ondersteuning bij uw geldzaken.

Schuldsanering

Lukt het niet om samen met de schuldhulpverleners tot een oplossing te komen met de schuldeisers? Dan is wettelijke schuldsanering misschien een mogelijkheid.

Organisaties

Schuldhulpverlener

Stichting Financieel Sterk

 financieel-sterk.nlLooweg 717437RPBathmen

Schuldhulpverlening: budgetcoach

Stichting Financieel Sterk

 financieel-sterk.nlLooweg 717437RPBathmen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod