Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Als u een uitkering van de gemeente heeft, kan het zijn dat de gemeente een re-integratietraject voorstelt. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

De gemeente kan verschillende oplossingen voorstellen, zoals vrijwilligerswerk, een detacheringsbaan, een participatieplaats, een cursus of opleiding, of een combinatie van leren en werken. U kunt ook hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf.

Mensen met een uitkering van de gemeente die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

In de gemeente Aalten is Laborijn de organisatie die inwoners hierin begeleidt. U kunt voor meer informatie de website van Laborijn (www.laborijn.nl) bezoeken.

Hoe de hulp van Laborijn eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn. Laborijn bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een opleiding of cursus, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van uw eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt Laborijn welke hulp het beste bij u past.

Re-integratie en activering in Aalten

Laborijn is de sociale dienst van de gemeente Aalten die uitkeringen verstrekt en inwoners die binnen een jaar aan het werk kunnen naar werk begeleid. Kijk voor meer informatie bij Laborijn.

Mensen die langer dan een jaar nodig hebben om regulier aan het werk te komen kunnen terecht bij de participatieconsulenten van de gemeente Aalten.

De doelgroep is heel divers, jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid, diverse problematieken en daarom ook heel diverse trajecten afgestemd op het individu.

De trajecten worden vaak uitgevoerd in combinatie met behandeling of inburgering. De consulenten overleggen met de uitkeringsinstantie over het inkomen en stemmen af met een eventuele begeleidingsinstantie.

Inwoners van de gemeente kunnen bij de consulenten terecht met hun vragen over werk of activering richting werk.

Ook begeleiders van inwoners kunnen contact met opnemen wanneer het wenselijk is dat mensen worden geactiveerd richting werk, ook als de afstand naar werk soms nog heel groot is.

Heel laagdrempelig wordt dan gekeken wat iemand wil, kan en wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden en kansen.

Meer informatie over hulp van de gemeente bij het vinden van werk.

Geen uitkering

Heeft u geen uitkering? Dan kunt u gebruik maken van Werk.nl om naar werk te zoeken. Met uw DigiD kunt u inloggen op de Werkmap. Daar kunt u uw cv uploaden en vacatures vinden. Meer over Werk.nl voor werkzoekenden.

Wilt u ondersteuning bij het zoeken naar werk, dan kunt u advies vragen bij Laborijn.

Zie ook