Werk, geld en uitkering

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. Kijk voor een overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Participatiewet.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u naar Werk.nl. U moet inloggen met uw DigiD om de aanvraag online te doen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u naar het Werkplein bij u in de buurt gaan.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts.
  • Extra kosten voor een dieet.
  • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een beperking.
  • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

De gemeente (en soms een arts) bepaalt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Als u drie jaar of langer moet rondkomen van een laag inkomen (tot 100% van het sociaal minimum), kunt u één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen moet u aantonen dat u werkelijk hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te solliciteren, uw vakkennis bij te houden, een re-integratietraject te volgen of vrijwilligerswerk te doen.

De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die ouder zijn dan 21 jaar, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich houden aan bepaalde verplichtingen. Zo moet u aangeboden werk aannemen en moet u bereid zijn om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Houdt u zich niet aan deze plichten, dan krijgt u in sommige gevallen een lagere uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.