Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 onderdelen: de AOW, pensioen via de werkgever en pensioenvoorzieningen die iemand zelf (extra) regelt.

AOW

Als u in Nederland woont of werkt, heeft u recht op AOW als u met pensioen gaat.

De AOW is een verzekering. U kunt de AOW dan ook aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als het goed is, krijgt u hierover vanzelf een brief van de SVB, ongeveer 4 maanden voordat u met pensioen mag gaan. De hoogte van de AOW-uitkering is afgeleid van het minimumloon.

Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd, totdat die in 2024 uitkomt op 67 jaar. Hierna wordt de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2025 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar, omdat de levensverwachting minder snel gestegen is dan in voorgaande jaren.

U kunt zelf uw AOW-leeftijd berekenen.

Pensioenfonds

De meeste mensen kunnen als ze gestopt zijn met werken gebruik maken van een aanvullend pensioen.

Het aanvullend pensioen is opgebouwd uit de pensioenpremies die de werkgever heeft afgedragen aan een pensioenfonds. Of het geld komt beschikbaar uit een speciale pensioenverzekering die de werkgever heeft afgesloten.

Pensioencheck

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u altijd gratis een overzicht krijgen van de stand van uw pensioen en AOW. Op deze site ziet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd en wat u waarschijnlijk krijgt als u met pensioen gaat. Ook kunt u inzien aan welke pensioenregelingen u deelneemt of heeft deelgenomen.

Zelf uw pensioen aanvullen

U kunt ook zelf aanvullend pensioen opbouwen via een bank of verzekeraar. Als extraatje voor later, of omdat u geen pensioen opbouwt via uw werkgever. U kunt ook extra sparen, beleggen of uw hypotheek versneld aflossen.

Op wijzeringeldzaken.nl leest u meer over het aanvullen van uw pensioen.

Partnerpensioen

Als uw partner overlijdt en uw partner heeft pensioen opgebouwd, dan heeft u waarschijnlijk recht op een deel van dit pensioen. Dat is het partnerpensioen. In sommige pensioenregelingen heet dit nabestaandenpensioen.

Het partnerpensioen bedraagt waarschijnlijk ongeveer 70% van het ouderdomspensioen van uw partner. Hoe dit precies zit, verschilt per pensioenregeling.

De gemeente laat het pensioenfonds weten dat uw partner is overleden. Dit hoeft u dus niet zelf door te geven.

AOW-overlijdensuitkering en nabestaandenuitkering

Als uw overleden partner AOW kreeg, dan heeft u recht op één maand van zijn of haar bruto AOW-pensioen. Dit heet de AOW-overlijdensuitkering. U krijgt hier automatisch bericht over van de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

In sommige gevallen heeft u recht op een nabestaandenuitkering Anw.

Samenwonen met AOW

Als u als AOW'er gaat samenwonen, krijgt u minder geld: 50% van het minimumloon.

Wat de Sociale Verzekeringsbank precies verstaat onder samenwonen, kunt u nagaan via de website van de SVB.

Vergelijk hulpaanbod