De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek of arbeidsongeschikt zijn geraakt. En die door deze ziekte of beperking nooit meer kunnen werken.

Jonggehandicapt

De Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. U bent jonggehandicapt als u al op jonge leeftijd een langdurige ziekte of beperking kreeg. Dit betekent dat u arbeidsongeschikt raakte vóór uw 18e verjaardag. U heeft recht op Wajong als u door die beperking nooit meer kunt werken. En als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 18 jaar;
  • u woont in Nederland.

Wajong voor studenten

Mensen die een ziekte of een handicap krijgen tijdens hun studie of opleiding, hebben mogelijk ook recht op Wajong. De voorwaarden:

  • u kreeg na uw 18e en vóór de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap, én
  • in het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Wajong aanvragen

Een Wajong-uitkering vraagt u aan bij UWV. UWV beoordeelt dan of u kunt werken en voor wat voor ondersteuning u in aanmerking komt. Dit heet een Beoordeling arbeidsvermogen.

De verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige van UWV doen de beoordeling. Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt voor een gesprek. Op UWV.nl kunt u meer lezen over het gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Alleen als u nooit meer kunt werken

U komt alleen in de Wajong als u 100% afgekeurd bent. Als u nog wel kunt werken, dus als u nog arbeidsvermogen hebt, dan heeft u geen recht op Wajong. De gemeente kan u misschien wel helpen om werk te zoeken.

Vergelijk hulpaanbod