Werken met een beperking

Manieren om aan het werk te blijven met een beperking. Door hulp van de gemeente bijvoorbeeld, of met werkplekaanpassingen.

Overleggen met uw werkgever over re-integratie

Een baan houden en bij dezelfde werkgever blijven werken met de nodige aanpassingen. Voor mensen met een arbeidsbeperking.

Een baan zoeken

Tips voor werk zoeken en solliciteren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hulp van anderen bij het zoeken of behouden van werk

Suggesties hoe je mensen uit eigen netwerk om hulp kunt vragen wanneer je aangepast werk wilt gaan doen. Voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hulp van de gemeente bij het vinden van werk

Voor hulp van de gemeente bij het vinden van werk, kun je terecht bij Laborijn.

Aanpassingen op de werkplek

Aanpassingen op de werkplek kan geregeld worden via UWV. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, orthopedische schoenen, hulp van een tolk of begeleider.

Psychische problemen op de werkvloer

Tips voor het omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Ondersteuning om weer aan het werk te gaan voor mensen met psychische problemen.

Vergelijk hulpaanbod