Er zijn verschillende manieren waarop uw gemeente u kan helpen als u een arbeidsbeperking heeft en een baan zoekt. Laborijn bekijkt samen met u welke ondersteuning nodig is.

Begeleiding en coaching

Iemand van de Laborijn kan met u meedenken over uw mogelijkheden en met u naar een geschikte werkplek zoeken. Laborijn kan ook een jobcoach inzetten, die u helpt wanneer u bent begonnen met een nieuwe baan. Deze hulp heet ook wel hulp bij re-integratie. Zie ook Re-integratie via de gemeente.

Daarnaast kan Laborijn voor mensen met een arbeidsbeperking extra hulp en/of subsidie bieden: loonkostensubsidie of beschut werk.

Heeft u een uitkering van UWV, dan kunt u voor deze ondersteuning terecht bij UWV. Meer lezen hierover? Re-integratie via UWV.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan Laborijn loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan Laborijn uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Beschut werk

Lukt het u niet om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen, dan kunt u misschien gaan werken in een beschutte werkplek via de gemeente. Die plekken zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen met aanpassingen en begeleiding op de werkplek kunnen werken.

Op een beschutte werkplek zijn begeleiding en aanpassingen aanwezig die een gewone werkgever niet kan bieden. UWV beoordeelt of u een beschutte werkplek nodig heeft en de gemeente regelt het dienstverband voor beschut werk.

Hoe regel ik beschut werk?

U komt misschien in aanmerking voor een beschutte werkplek, als UWV vaststelt dat u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken. U kunt hiervoor bij UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen doen. UWV beoordeelt dan uw situatie. Daarna krijgt u een brief met een advies van UWV: het advies indicatie beschut werk.

Adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kan werken? Dan moet de gemeente u aan een beschutte werkplek helpen.

U kunt zich ook direct melden bij Laborijn om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek. Laborijn vraagt dan een advies voor u aan bij UWV.

Sociale werkvoorziening

De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. Deze wet geldt alleen nog maar voor mensen die op 1 januari 2015 een dienstverband in de Wsw hadden. Zij houden hun sociale werkplek. De Wsw is gesloten voor nieuwe aanvragen.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding.

Organisaties

Sociale werkvoorziening

Laborijn

 0314-37 25 00 laborijn.nlTerborgseweg 1067005BCDOETINCHEM

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod