Geweld of overlast

Wat u kunt doen als u te maken krijgt met huiselijk geweld, seksueel misbruik of ouderenmishandeling. Hoe om te gaan met een burenruzie of overlast.

Burenruzie of overlast

Burenruzie of overlast

Ga het gesprek aan bij overlast in uw buurt. Buurtbemiddelaars en de wijkagent kunnen helpen. Melden bij gemeente of politie kan ook.

Direct hulp

Direct hulp bij geweld

Neem voor hulp bij geweld contact op met Veilig Thuis (24 uur per dag bereikbaar). Of bel 112 bij nood.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Slachtoffer of getuige? Neem mensen in vertrouwen en zoek hulp. De politie kan de pleger een huisverbod opleggen.

Seksueel geweld

Seksueel geweld

Schaamte maakt hulp zoeken na seksueel misbruik vaak moeilijk. Praten helpt. Huisarts, politie en Slachtofferhulp kunnen u verder bijstaan.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling herkennen is vaak lastig. Heeft u vermoedens of bent u getuige? Praat erover met bekenden en bel meldpunt Veilig Thuis.

Kindermishandeling

Huiselijk geweld

Sommige ouders hebben ruzies die uit de hand lopen en overgaan in schreeuwen, dreigen en slaan.

Signalen van kindermishandeling

Dat een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt, is niet altijd duidelijk. Blauwe plekken of andere signalen zie je niet altijd.

Vormen van kindermishandeling

Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van kindermishandeling.

Incest

Misbruikt worden door een eigen ouder of naaste familielid is voor de meeste kinderen traumatisch.

Vergelijk hulpaanbod