Palliatieve zorg is de zorg voor iemand die niet meer beter wordt. De zorg is erop gericht dat diegene zich zo goed mogelijk voelt, lichamelijk en geestelijk. Zorgorganisaties kunnen hierbij helpen. De thuiszorg bijvoorbeeld, of een organisatie voor vrijwillige palliatieve zorg. Palliatieve zorg is ook mogelijk in een hospice of verpleeghuis.

Palliatieve zorg

De zorg voor iemand in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Het doel van palliatieve zorg is om degene die gaat sterven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is afgestemd op wat iemand nodig heeft in de laatste fase. Het kan bestaan uit:

  • Het voorkomen en verminderen van klachten en problemen, bijvoorbeeld medicijnen tegen pijn of misselijkheid.
  • Geestelijke hulp en het praten over andere klachten en problemen, waardoor iemand zijn ziekte en zijn toekomstig sterven kan verwerken.

Overzicht van aanbieders van palliatieve zorg in uw buurt.

Thuiszorg

Degene die gaat overlijden kan palliatieve zorg thuis krijgen van een wijkverpleegkundige van de thuiszorg.

Er komt dan regelmatig iemand langs voor verzorging en verpleging: wassen en verschonen, erop letten dat er geen doorligwonden ontstaan, verwisselen van verband, toedienen van medicijnen, geven van sondevoeding of beademing.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de zorg. Familie en vrienden die normaal zorg geven, krijgen dan even rust, zodat ze de zorg later weer beter aan kunnen. De gemeente zorgt ervoor dat deze overname van de zorg mogelijk is. Meer lezen over respijtzorg.

Hulp van vrijwilligers

Er zijn verschillende organisaties die vrijwilligers leveren voor stervensbegeleiding. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld helpen met lichamelijke verzorging, waken of emotionele steun.

De hulp heet ook wel vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Hospice of bijna-thuishuis

Als iemand niet meer thuis kan blijven, dan kan hij of zij verblijven in een hospice. Dit is een huiselijke plek waar alle nodige zorg aanwezig is. In een hospice staat pijnbestrijding en het verlichten van lichamelijk lijden voorop. Natuurlijk is er ook aandacht voor vragen over leven en sterven en spiritualiteit.

Een bijna-thuishuis is ook een soort hospice. Het verschil is dat hier geen zorgverleners in dienst zijn. De zorg wordt gegeven door de thuiszorg en de eigen huisarts.

Verpleeghuis

Veel verpleeghuizen hebben een afdeling voor palliatieve zorg, waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven.

Zorg regelen

Als de (huis)arts verwacht dat iemand binnen 3 maanden zal overlijden, dan krijgt diegene een indicatie voor palliatief terminale zorg. Overleg met uw arts hoe u deze zorg het beste kunt regelen. U kunt alvast zelf kijken welke thuiszorgorganisaties de zorg kunnen geven.

Vergoeding voor palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet dit voor uw naaste is, hangt af van zijn of haar situatie. Krijgt uw naaste al zorg vanuit de Wlz, dan wordt ook de palliatieve zorg vergoed vanuit die zorgwet. In alle andere gevallen loopt de vergoeding via de zorgverzekering.

Respijtzorg en ondersteuning voor mantelzorgers vraagt u aan bij de gemeente, via de Wmo.

Organisaties

Hospice of palliatieve zorgafdeling

Sravana

 0314-36 89 90 sravana.infoGroot Hagen 27009AMDOETINCHEM

Hospicegroep De Lelie

 0543-52 11 11 hospicedelelie.nlLeliestraat 367101CJWinterswijk

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

 0315-33 81 11 vptzoostgelderland.nlIndustrieweg 1157061APTerborg

Vrijwilligers Service Punt

 0543-47 39 93Polstraat 97121DHAalten

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod