Zorg en ondersteuning

Hulp en zorg voor mensen met dementie

Het Kompas

Professionele hulp voor mensen met dementie is er in verschillende vormen. In het begin is hulp aan huis of opvang overdag een oplossing. Uiteindelijk kan een opname in het verpleeghuis nodig zijn.

Het Kompas is er voor mensen met (beginnende) dementie die hun vragen en ervaringen met mensen in dezelfde situatie willen delen. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers samen met twee deskundige begeleiders. Zij komen iedere twee weken op donderdag bij elkaar van 10.30 tot 12.00 uur bij 't Noorden in Aalten (Lichtenvoordsestraatweg 44).

Het Mantelzorgkompas is er voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers met twee deskundige begeleiders. Zij komen iedere vier weken op donderdag bij elkaar van 10.30 tot 12.00 uur bij 't Noorden in Aalten (Lichtenvoordsestraatweg 44).

Voor meer informatie kunt u de folderlezen. Deze kunt u aan de rechterkant van de pagina vinden.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten voor uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Logeeropvang voor mensen met dementie

Uw naaste kan een keer een dag of een paar dagen gaan logeren in een zorginstelling die logeeropvang voor mensen met dementie aanbiedt. Zo heeft u zelf even rust.

Op de pagina over logeeropvang kunt u meer lezen over het regelen van deze zorg.

Daginvulling

Iemand met dementie kan soms gewoon nog werken of deelnemen aan de verschillende inloopvoorzieningen en activiteiten die er in de gemeente Aalten zijn.

Soms is iemand met dementie hier niet op zijn plek en heeft extra ondersteuning nodig. Dan kan u eventueel overdag naar dagbesteding voor opvang en een nuttige invulling van de dag. Dat kan bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij een zorgboerderij zijn. Er worden activiteiten georganiseerd die goed zijn afgestemd op mensen met dementie. Zorg en toezicht zijn aanwezig.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina over dagbehandeling en dagverzorging.

Korte opname

Zoekt u opvang voor iets langere tijd, omdat er medische zorg nodig is die momenteel thuis niet gegeven kan worden? Dan is het misschien mogelijk dat uw naaste tijdelijk wordt opgenomen in een zorgcentrum. Dit heet eerstelijns verblijf. Bespreek het met uw huisarts of specialist.

Eerstelijns verblijf kan ook geregeld worden voor mensen die op de wachtlijst staan voor een plaats in een zorginstelling. Het heet dan overbruggingszorg.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor verzorging en verpleging uw naaste nodig heeft en helpt bij de aanvraag.

Hulp bij het huishouden

Via het Zorgloket van de gemeente Aalten kan iemand met dementie in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt dan langs om huishoudelijke taken te verrichten voor uw naaste.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste makkelijker kunnen maken, zoals:

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg bieden aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.