Professionele hulp voor mensen met dementie is er in verschillende vormen. In het begin is hulp aan huis of opvang overdag een oplossing. Uiteindelijk kan een opname in het verpleeghuis nodig zijn.

Het Kompas, lotgenotencontact voor mensen met dementie

Het Kompas is er voor mensen met (beginnende) dementie die hun vragen en ervaringen met mensen in dezelfde situatie willen delen. De groep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers samen met een deskundige begeleider. Zij komen iedere twee weken op donderdag bij elkaar van 10.30 tot 12.00 uur bij "De Ahof" in Aalten (Polstraat 9).

Meer informatie vindt op www.aalten.nl/dementie

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten voor uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Logeeropvang voor mensen met dementie

Uw naaste kan een keer een dag of een paar dagen gaan logeren in een zorginstelling die logeeropvang voor mensen met dementie aanbiedt. Zo heeft u zelf even rust.

Op de pagina over logeeropvang kunt u meer lezen over het regelen van deze zorg.

Daginvulling

Iemand met dementie kan soms gewoon nog werken of deelnemen aan de verschillende inloopvoorzieningen en activiteiten die er in de gemeente Aalten zijn.

Soms is iemand met dementie hier niet op zijn plek en heeft extra ondersteuning nodig. Dan kan u eventueel overdag naar dagbesteding voor opvang en een nuttige invulling van de dag. Dat kan bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij een zorgboerderij zijn. Er worden activiteiten georganiseerd die goed zijn afgestemd op mensen met dementie. Zorg en toezicht zijn aanwezig.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina over dagbehandeling en dagverzorging.

Korte opname

Zoekt u opvang voor iets langere tijd, omdat er medische zorg nodig is die momenteel thuis niet gegeven kan worden? Dan is het misschien mogelijk dat uw naaste tijdelijk wordt opgenomen in een zorgcentrum. Dit heet eerstelijns verblijf. Bespreek het met uw huisarts of specialist.

Eerstelijns verblijf kan ook geregeld worden voor mensen die op de wachtlijst staan voor een plaats in een zorginstelling. Het heet dan overbruggingszorg.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor verzorging en verpleging uw naaste nodig heeft en helpt bij de aanvraag.

Hulp bij het huishouden

Via de gemeente Aalten kan iemand met dementie in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Iemand van een thuiszorgorganisatie komt dan langs om huishoudelijk werk te doen.

Trajectbegeleider dementie

Een trajectbegeleider dementie ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De trajectbegeleider is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

U kunt bij uw huisarts, de wijkverpleegkundige of uw zorginstelling navragen of u een trajectbegeleider dementie kunt krijgen.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste makkelijker kunnen maken, zoals:

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg bieden aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.

Aanmelding verwarde personen met dementie

Het komt steeds vaker voor dat mensen met dementie op straat dwalen en de weg niet meer weten. Ten behoeve hiervan hebben de politie in de Achterhoek, het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek afspraken gemaakt om preventief personen met (potentieel) dwaalgedrag aan te kunnen melden bij de politie. Zo zijn deze personen bekend bij de politie. De politie weet dan hoe zij bij een melding de persoon het beste kunnen benaderen en waar en bij wie zij de persoon snel en veilig kunnen onderbrengen.

Indien er (potentieel) dwaalgedrag is bij een persoon met dementie kunt u de persoon en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger informeren over deze mogelijkheid. Indien de persoon met dementie en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger de persoon wenst aan te melden, moet er contact op worden genomen met een traject begeleider. Dit kan via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen (085 – 485 75 80).

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod