Heeft u last van (ernstige) psychische of psychiatrische problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Hoe regel ik hulp?

Er zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veel verschillende behandelingen voor psychische problemen. Uw huisarts kan u vertellen wat voor behandeling het beste bij uw situatie past.

Als u lichte klachten heeft, zal de huisarts de behandeling zelf doen. In andere gevallen zal hij u doorverwijzen naar de ggz. Er zijn twee varianten:

  • basis-ggz
  • gespecialiseerde ggz

Een ggz-behandeling krijgt u bij een ggz-instelling of in de praktijk van een psycholoog of psychiater.

Basis-ggz

De basis-ggz is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening. De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Ook kan er gekozen worden voor een behandeling via internet (e-health).

Dit is vaak een kortdurende behandeling. Een kortdurende behandeling kan wanneer uw problemen nog niet te groot zijn. U gaat dan vanuit uw eigen kracht aan de slag met uw problemen.

Gespecialiseerde ggz

Als uw problemen te zwaar of complex zijn voor de basis-ggz, dan kunt u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Het streven in de gespecialiseerde ggz is om u te helpen terwijl u wel thuis blijft wonen. U krijgt bijvoorbeeld overdag behandeling, maar overnacht wel thuis. Maar in sommige gevallen is een 24-uursopname in een kliniek onvermijdelijk. U krijgt dan (langdurig) behandeling en begeleiding in een beschermde omgeving.

Begeleid of beschermd wonen

Zorgen uw psychische of psychiatrische problemen voor zoveel problemen dat u niet goed meer voor uzelf kunt zorgen, dan is begeleid of beschermd wonen een optie voor u.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts; deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

U kunt voor directe hulp bij crisissituaties ook contact opnemen met de afdeling spoedeisende zorg. Deze is te bereiken op 0900 - 99 555 99 (dag en nacht bereikbaar).

Opname in het ziekenhuis

Bij een crisissituatie kunt u tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis op de psychiatrische afdeling.

Wordt u tegen uw wil opgenomen, dan treedt de procedure Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-procedure) in werking.

Zorgverzekering

Psychologische hulp en psychotherapie zitten deels in het basispakket van uw zorgverzekering.

Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar vooraf na te vragen welke behandelingen in het basispakket zitten en wat voor vergoedingen er precies gelden. Ook kunt u vragen welke eigen bijdrage u moet betalen.

Een aantal vormen van psychologische hulp wordt niet vergoed via de zorgverzekering, tenzij u er aanvullend voor verzekerd bent. Het gaat dan om hulp bij:

  • aanpassingproblemen (bijvoorbeeld rouwverwerking);
  • relatieproblemen;
  • problemen op het werk.

Psychische hulp voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) valt onder de Jeugdwet. U krijgt dit niet vergoed via de zorgverzekering. U kunt een verwijzing krijgen via het Zorgloket of de huisarts.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod