Zorg aanvragen en zorgwetten

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Zorgwetten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Jeugdhulp

Voor gespecialiseerde jeugdhulp kun je contact opnemen met de jeugdconsulent van de gemeente.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.

Persoonlijk plan

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Gesprek

Het gesprek

Met een gesprek onderzoekt de gemeente of voor u zorg nodig is.

Wettelijke regels over het gesprek

Vraagt u bij de gemeente om ondersteuning, dan moet het gesprek binnen 6 weken na uw melding plaatsvinden.

Goed voorbereid naar het gesprek

Met deze tips kunt u een gesprek voorbereiden. Vraag anderen om mee te denken bij de voorbereiding. En neem iemand mee naar het gesprek.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Pgb

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Afspraken vastleggen over de zorg die u krijgt of die u gaat aanvragen.

Vergelijk hulpaanbod