Zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning maximaal €17,50 per 4 weken. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van dit maximumbedrag.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Zie ook