Zorg en ondersteuning

Het gesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een gesprek.

Wat is een gesprek?

Als u contact zoekt met de gemeente via het Zorgloket en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Het gesprek wordt bij u thuis gevoerd of kan ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het gesprek praat u met een medewerker van het Zorgloket. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij het gesprek?

Het gesprek voert u met een medewerker van het Zorgloket. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

U mag altijd iemand anders vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld uw partner, een goede vriend, een familielid en/of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag of probleem op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht?

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in de gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De medewerker van het Zorgloket kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het gesprek? Lees dan de tips.

Zie ook