Als u ondersteuning nodig heeft in dagstructurering of ontlasting van de mantelzorger gewenst is, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor dagbesteding.

Dagopvang

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagopvang wordt geboden in zorgcentra en zorgboerderijen.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Organisaties

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Careaz Dr.Jenny

 0315-65 75 00 careaz.nlVeensgracht 17091BRDinxperlo

Het Ambthuis

 0544-45 51 00 szmk.nlAmbthuiswal 17126BCBREDEVOORT

Stegemanhof Aalten

 0543-49 75 00 szmk.nlGeurdenstraat 17122CGAALTEN

Vergelijk hulpaanbod