Zorg en ondersteuning

Thuiszorg

Met thuiszorg kunnen mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen. Thuiszorg is verpleging en/of verzorging aan huis door een medewerker van een thuiszorgorganisatie.

Verzorgen

Een verpleegkundige of verzorgende komt bij u thuis om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het wassen, douchen, aankleden of naar de wc gaan.

Verplegen

Een verpleegkundige kan u verpleging geven: bijvoorbeeld medicatie toedienen, injecties geven, wonden verzorgen en een stoma of katheter verschonen. Een verpleegkundige kan ook beademing, pijnbestrijding en nachtzorg geven.

De zorg organiseren

De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg aan huis goed verloopt. Zij houdt het overzicht en denkt mee over welke zorg u nodig heeft. Hieronder vallen ook het stellen van de indicatie, coƶrdineren van de zorg, en kijken naar de zelfredzaamheid van de patiƫnt. Ze houdt contact met de mensen die voor u zorgen, zoals familie of vrijwilligers. Maar ook met andere zorgverleners, zoals de huisarts.

De wijkverpleegkundige let erop dat u de juiste zorg krijgt en helpt zo nodig om extra ondersteuning te regelen. Ook als het gaat om andere dingen dan verpleging en verzorging. Bijvoorbeeld fysiotherapie. Of hulp bij het aanpassen van uw woning voor een rolstoel. Of gezelschap als u vaak alleen bent.

Ongevallen voorkomen

Verpleegkundigen geven ook advies hoe u ongevallen in uw huis kunt voorkomen. Een belangrijk onderdeel van hun werk is valpreventie.

Samenwerken met andere zorgverleners

Als de wijkverpleegkundige merkt dat u ondersteuning nodig heeft van de gemeente, zal zij een medewerker van het Zorgloket erbij betrekken. Ook werkt zij samen met de huisarts en specialisten.

Helpen bij aanvraag

Wilt u thuiszorg aanvragen? Dan kunt u ook bij de wijkverpleegkundige terecht. Zij bepaalt welke zorg nodig is en helpt om de zorg te regelen of een pgb aan te vragen.

Uitleg geven

Als een medewerker van de thuiszorg u verzorgt of verpleegt, kunt u vragen wat hij of zij precies doet en waar het voor dient. Zo krijgt u zelf meer inzicht in uw zorg.

Deze medewerker legt u ook uit hoe u met uw aandoening of ziekte kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe u zelf een verband verwisselt of een injectie geeft.

Zorgt er iemand voor u, dan kan diegene ook bij de medewerker van de thuiszorg terecht met vragen over de verzorging.

Steeds dezelfde persoon?

Misschien komt er elke dag - of meerdere keren per dag - iemand bij u om u te verplegen. Dat zal niet elke keer dezelfde persoon zijn. Ook al streven thuiszorgorganisaties er wel naar dat u zoveel mogelijk met dezelfde mensen te maken heeft.