Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt. Hier zijn verzorging en verpleging altijd in de buurt.

Zorgcentrum of verpleeghuis

Heeft u dagelijks veel zorg nodig? Dan kunt u mogelijk gaan wonen in het zorgcentrum of in een verpleeghuis. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Het kan ook zijn dat u een appartement huurt in het zorgcentrum, maar met een scheiding van wonen en zorg. U betaalt zelf de huur van de woning. De medische zorg wordt geregeld via de huisarts. De zorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar en/of de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Korte opname

Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat. Dit heet eerstelijns verblijf.

U kunt dan korte tijd in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Komt u net uit het ziekenhuis of uit de revalidatie, dan kan de behandelend arts dit bepalen. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Ook kan het zijn dat uw mantelzorger even de zorg niet meer op zich kan nemen. Dan kan logeeropvang een mogelijkheid zijn. Voor meer informatie over logeeropvang kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Aalten.

Speciale woonvormen

Heeft u een lichamelijke beperking, maar lukt het nog wel om (met wat hulp) zelfstandig te wonen? Dan zijn er misschien andere woonvormen die geschikt zijn voor u. Bijvoorbeeld wonen in een fokuswoning. Daar is alle zorg en hulp beschikbaar die u nodig heeft.

Organisaties

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Careaz Dr.Jenny

 0315-65 75 00 careaz.nlVeensgracht 17091BRDinxperlo

Het Ambthuis

 0544-45 51 00 szmk.nlAmbthuiswal 17126BCBREDEVOORT

Stegemanhof Aalten

 0543-49 75 00 szmk.nlGeurdenstraat 17122CGAALTEN

Vergelijk hulpaanbod