Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

VIT-hulp bij mantelzorg

Gemeente Aalten heeft de ondersteuning van mantelzorgers geregeld via VIT-hulp bij mantelzorg. Bij de mantelzorgconsulent van VIT kunt u terecht voor informatie en ondersteuning. VIT kan ook praktische hulp bij de mantelzorg regelen. Dit heet ook wel respijtzorg.

Als mantelzorger moet u veel regelen. Ook daarbij kan VIT u helpen of adviseren, bijvoorbeeld bij de administratie. De mantelzorgconsulent van VIT kan ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Trajectbegeleider dementie

Een trajectbegeleider dementie ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De trajectbegeleider is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

U kunt bij uw huisarts, de wijkverpleegkundige of uw zorginstelling navragen of u een trajectbegeleider dementie kunt krijgen.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers, een lotgenotenbijeenkomst of een mantelzorgbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste. Deze cursussen en bijeenkomsten worden georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg en soms ook door patiëntenverenigingen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod