Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg kan worden gegeven door een vrijwilliger. Of het kan plaatsvinden bij een zorginstelling en worden gegeven door professionele zorgverleners.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via VIT-hulp bij mantelzorg of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Respijtzorg regelen via het Zorgloket

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij de gemeente.

Een medewerker van het Zorgloket bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning, Wmo.

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. U kunt rechtstreeks contact opnemen met VIT-hulp bij mantelzorg.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen wat u vergoed krijgt.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Logeeropvang (alles)

Siza Logeren

Heb jij of heeft jouw kind een beperking, dan kan er in het...

Organisaties

Logeerhuis

Maatschap G.W. Rutgers en D. Rutgers-Hiddink

 0543-46 19 99 activiteitenboerderij-rutgers.nlKoopdieksken 37122LZAalten

Gezinshuis de Haar

 0315-65 23 22 gezinshuisdehaar.nlCaspersstraat 147095BKDe Heurne

Logeerhuis de Instuif

 logeerhuisdeinstuif.nlRuurloseweg 517271RSBorculo

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod