Zorgen voor een ander

Zorgverlof

Zorgverlof (of mantelzorgverlof) kunt u opnemen als u moet zorgen voor een familielid, vriend of iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld als hij of zij een operatie krijgt.

Het is niet nodig om zorgverlof op te nemen als uw kind, partner of ouder onverwachts ziek wordt. Dan kunt u calamiteitenverlof opnemen.

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen voor het verzorgen van een:

 • ouder of grootouder
 • kind of kleinkind
 • broer of zus
 • huisgenoot
 • vriend of bekende (onder voorwaarde dat u de enige bent die op dat moment in staat is voor hem of haar te zorgen)

Wilt u zorgverlof aanvragen voor het verzorgen van een ziek kind, dan kan dat alleen als het kind bij u in huis woont.

U mag binnen een jaar 2 werkweken verlof opnemen. Het aantal verlofuren dat u kunt opnemen is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan kunt u in 12 maanden tijd 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen. U kunt deze uren eventueel ook in gedeeltes opnemen. Dit kunt u het beste overleggen met uw werkgever. Kortdurend zorgverlof wordt meestal gedeeltelijk doorbetaald, maar het kan zijn dat in uw cao andere afspraken staan.

Langdurend zorgverlof

Is er iemand in uw familie, vriendenkring of uw omgeving langdurig ziek geworden? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Zo kunt u voor langere tijd de zorg op u nemen. Het kan gaan om alle vormen van zorg voor zieken. U kunt in overleg met uw werkgever bepalen hoe u uw verlof opneemt.

 • U kunt over 12 maanden 6 keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen. Deze uren kunt u verdelen over maximaal 18 weken. Na 18 weken stopt het verlof.
 • U moet langdurend zorgverlof minimaal 2 weken van te voren aanvragen bij uw werkgever.

Langdurig zorgverlof is in principe niet doorbetaald. Maar het kan zijn dat er in uw cao iets anders is geregeld.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) is bedoeld voor acute problemen in uw privéleven die u zo snel mogelijk moet oplossen.

U heeft bijvoorbeeld recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof bij de volgende acute problemen of bijzondere omstandigheden:

 • Uw partner moet bevallen;
 • U moet uw zieke kind van school halen;
 • Er is thuis een waterleiding gesprongen;
 • U kunt alleen onder werktijd stemmen;
 • U moet naar de dokter en dat kan alleen onder werktijd.

Het calamiteitenverlof duurt in principe zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. Het kan dus variëren van een paar uren tot een paar dagen.

Zijn de eerste problemen opgelost, maar heeft nu nog wel tijd nodig om bijvoorbeeld uw zieke kind te verzorgen? Dan kunt u kortdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever.

Zie ook