Algemene informatie

Entrea Lindenhout is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (23) jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien en ontwikkeling. Entrea Lindenhout biedt jeugdhulp, speciaal basisonderwijs, ambulante, specialistische begeleiding en opvoedingsondersteuning. Entrea Lindenhout is een van de grote aanbieders van specialistische jeugdhulp in Gelderland en is daarnaast actief in Overijssel, delen van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

Contactinformatie

Hulpaanbod

Hulp bij scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen is moeilijk en heeft een grote invloed op kinderen. Voor kinderen verandert er veel na een scheiding: hun thuis zal niet meer hetzelfde zijn. Entrea Lindenhout biedt hulp voor gescheiden ouders met kinderen.

MDFT (multidimensionele familietherapie)

Als spijbelen, stelen, angsten, woede-uitbarstingen en drugsgebruik bij je kind eerder regel dan uitzondering zijn, kun je je als ouder ontzettend machteloos voelen. Voelt het voelt alsof je steeds verder verwijderd raakt van je kind? Om de complexe problemen structureel aan te pakken, is hulp...

Speciaal onderwijs, begeleiding & advies en zorg

Naast speciaal basisonderwijs geven we op reguliere scholen en op de kinderopvang begeleiding en advies, wanneer de ontwikkeling van kinderen, door hun gedrag, stagneert. Ook adviseren we op basis van observaties en bieden we trainingen aan begeleiders en leerkrachten. Soms heeft een kind even...

(Naschoolse) dagbehandeling

(Naschoolse) dagbehandeling helpt het kind en de ouders in de vertrouwde leefomgeving. Het tijdig signaleren en de vroeghulp van onze dagbehandeling voorkomen dat de ontwikkeling van het kind verder stagneert en dat gedragsproblemen toenemen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de...

Gezinshuis

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is, kunnen terecht in gezinshuis. Daar worden ze begeleid door deskundige gezinshuisouders.

Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp biedt hulp aan gezinnen in een acute crisissituatie waardoor de veiligheid van de kinderen in gevaar is gekomen. Het gaat om kortdurende en intensieve hulp om uithuisplaatsing te voorkomen. Het doel is om de opvoedingssituatie binnen het gezin te herstellen en de veiligheid voor het kind te waarborgen.

Begeleiding thuis

Eritrea Lindenhout biedt spoedhulp, ambulante gezinsbehandeling, opvoedondersteuning, specialistische begeleiding en vormen van (gezins-) therapie.

Therapie

Sommige problemen kun je goed aanpakken met therapie. Er zijn heel veel vormen. Bij sommige therapie├źn praat je veel en bij andere therapie├źn gaat het juist om het 'doen' en het bewegen. Samen met een therapeut ga je aan de slag met een bepaald probleem. Je kunt als kind een therapie volgen,...

Logeerhuis

Kinderen die komen logeren in het 'logeerhuis', komen even bij ons 'wonen' in het weekend of in vakanties. Alle begeleiders in het logeerhuis zijn pedagogische professionals, die deskundig zijn in het omgaan met de problematiek van de logees. Zij weten de kinderen tijdens hun verblijf in het logeerhuis de juiste ondersteuning te bieden.

Pleegzorg

Kinderen hebben het recht op te groeien in een gezin. Lukt dat niet thuis, dan komt een pleeggezin het meest in de buurt van de gewone leefwereld van een kind.

Kamertraining en zelfstandig wonen

entrea lindenhout biedt jongeren van 16 tot 18-plus zorg en ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en een eigen plek.

Crisispleegzorg

Entrea Lindenhout heeft ook crisispleegzorg, wanneer de situatie zo dringend is dat een kind binnen 48 uur uit huis moet en bij een gezin wordt opgevangen. Crisispleegzorg mag maximaal vier weken duren.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Jeugdhulp of jeugdzorginstelling
Vergelijk hulpaanbod