Imkers vereniging Aalten

0543-45 19 66

Imkers vereniging Aalten

Clubs en verenigingen

Imkers / bijenhouders.
Een bloeiende afdeling die, naast de jaarlijkse vergaderingen, een paar keer per jaar een activiteit organiseert. Deze bestaat uit het houden en bezoeken van lezingen, excursies aan bijen gelieerde doelen (o.a. aan Duitse imkerij / museum), pollenonderzoek, om-de-middag (gezellige bijeenkomst bij een van de leden thuis),
snoei- en entactiviteiten, nieuwjaarsreceptie, etc..
De meeste van deze activiteiten worden in samenwerking met onze Winterswijkse zustervereniging georganiseerd.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: